Članci autora Milorad Milojević (RSE)
GRADovanje | 05/05/2013
Bez obzira što je Prostornim planom Republike Srpske do 2015. godine gornji tok rijeke Sane predviđen za pretvaranje u zaštićeni park prirode, vlada tog bosanskohercegovačkog entiteta dala je koncesiju za gradnju minihidroelektrane.