Članci autora Amer Tikveša
Društvo | 31/10/2016
Osim fašizma, koji je u slučaju Mustafe Busuladžića gotovo pa dokazan, dok se na ostale osnovano sumnja, neophodan je i odgovor da li u javnom prostoru Sarajeva, a i BiH generalno, ili barem njenog dijela s bošnjačkom većinom, kao identifikacijske orijentire bošnjačka politička i vjerska elita želi islamiste i, ako želi, da li to znači da žele stvarati islamsko društvo?
Politika | 04/06/2015
Niko od medija ne govori da bi imenovanjem Ivana Šušnjara za konzula BiH u Čikagu mogla biti ispunjena jedna vapijuća rupa u hrvatskoj kinematografiji