Članci autora Nevidljivo nasilje
Nevidljivo nasilje | 28/08/2018
Novinari i novinarke glavni deo posla obavljaju u uslovima nesigurnosti, diskriminacije, cenzure i otvorenih pritisaka, koji na kraju rezultiraju autocenzurom.
Nevidljivo nasilje | 10/04/2018
Ovaj projekat ima za cilj osnaživanje novinara u regionu Zapadnog Balkana, kao i pokretanje diskusije i razmenjivanje iskustva i pronalaženje rešenja za bavljenje pritiskom nad onima koji su svedoci nevidljivog nasilja i svakodnevnom funkcionisanju sa urednicima i izdavačima medija.
Nevidljivo nasilje | 10/04/2018
Naši rezultati podižu svest o uslovima u kojima rade novinari iz zemalja Zapadnog Balkana
Nevidljivo nasilje | 08/02/2018
Van spoljnih pritisaka koji dolaze mahom od vlasti, koji su u pojedinim od pet država sve veći i opasniji, problem sistemskog unutrašnjeg onemogućavanja novinara i novinarki da se bave svojim poslom, retko je tema u javnom diskursu.