Članci autora Zoran Ivančić
Društvo | 09/06/2014
Nego da se ja vratim sa digresija na meritum stvari. "Dario Kordić je nevin jer nikad nije priznao i optužio druge!" riječ je mnogog trola na internetu i pokojeg biskupa, reknimo Košića Vlade. Time narečeni biskup izravno pobija ne samo elementarne zakone logike nego i tih Deset Božjih zapovijedi koje smo maločas spominjali.
Društvo | 09/06/2013
Prerano je govoriti je li ovo buđenje građana. Mislim da je ovo jedan dobar primjer da se 0,5 posto građana jednog grada može izboriti za svoje pravo ako su složni. I da medjunarodna zajednica treba dogovarati reforme sa građanima, a ne sa političkim elitama, jer oni nisu sposobni nizašta, a mi jesmo.