Politika
Izveštavanje srbijanskih listova u vreme pada Srebrenice i Žepe
Medijski mehanizam genocida
11/07/2014 | 10:54
Svi mediji prećutkuju naknadne informacije o događajima u Srebrenici i počinjenim zločinima, koje su počele da pristižu od izbeglih, posebno u Tuzlu. Isto tako, prebeg jednog broja Muslimana u Srbiji propagandno se koristio protiv vlasti BiH, ali samo do momenta egzodusa Srba iz Krajine, koji je definitivno događaje oko Srebrenice gurnuo u zaborav.
Ratko Mladić na nekom od položaja VRS, uz kameru koja ga snima

Povodom 19. godišnjice genocida u Srebrenici, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića i uz pomoć vlasti iz Srbije ubili preko osam hiljada Bošnjaka, bez intervencija objavljujemo tekst o načinu na koji su mediji u Srbiji propratili taj događaj 1995. godine. Tekst je objavljen u knjizi Helsinškog odbora za ljudska prava “Srebrenica: Od poricanja do priznanja”. (Ž.R.)

SREBRENICA I ŽEPA
vanredni broj

Beograd, septembar 1995.

Događaji u Bosni i Hercegovini koji su se zbili u drugoj polovini jula 1995. a koji su, hronološki, usledili nakon reintegracije zapadne Slavonije u Hrvatsku označavaju početak odlučnijeg angažovanja međunarodne zajednice u ratu na prostorima bivše Jugoslavije. Beskrupulozni zločini počinjeni prilikom osvajanja zaštićenih zona Srebrenice i Žepe od strane bosanskih Srba izazvali su burne reakcije u svetskoj javnosti koje su navele međunarodne faktore da preispitaju svoju ulogu u BiH. Štampa u Srbiji propratila je sva ova zbivanja, redovno informišući o kretanjima VRS, kao i o potezima UN i NATO. Zvanično objašnjenje bosanskih Srba za osvajanje Srebrenice i Žepe je da ove enklave nisu poštovale odluku o demilitarizaciji, te da su Muslimani stoga redovno napadali srpske položaje i naselja. Ovo objašnjenje je obilato korišćeno i u štampi u Srbiji. Jedino su predstavnici Srpske radikalne stranke “oslobođenje” Srebrenice i Žepe pravdali činjenicom da su to “srpski” gradovi.

Štampa je redovno pratila i komentarisala sve akcije vezane za napore oko postizanja mirovnog plana. Akcija avijacije NATO, iako slaba, uglavnom je osuđivana od domaće javnosti ali bez preteranog uzbuđivanja. Pretnje bosanskim Srbima da ne napadaju Goražde, koje su takođe bile prenete u štampi, izgleda da su urodile plodom. Zbivanja oko Srebrenice i Žepe nijednog trenutka nisu bila u prvom planu. To posebno važi za prorežimsku štampu koja se u to vreme bavi temama kao što: “Uzroci i način pada Zapadne Slavonije”, kao i skandalima u Skupštini Republike Srbije. Događaji u Srebrenici i Žepi definitivno padaju u drugi plan nakon započete akcije hrvatske vojske za povraćaj teritorije pod okupacijom Krajiških Srba.

Broj poginulih i nestalih Muslimana u Srebrenici i dalje ostaje nepoznat. Jugoslovenski mediji ne posvećuju pažnju ovoj temi i pored činjenice da je nakon pada Srebrenice u svetskoj javnosti došlo do preokreta u pogledu angažovanja NATO snaga, te javnih protesta prominentnih svetskih ličnosti, pre svega, Tadeuša Mazovjeckog, specijalnog izvestioca UN.

Svi mediji prećutkuju naknadne informacije o događajima u Srebrenici i počinjenim zločinima, koje su počele da pristižu od izbeglih, posebno u Tuzlu. Isto tako, prebeg jednog broja Muslimana u Srbiji propagandno se koristio protiv vlasti BiH, ali samo do momenta egzodusa Srba iz Krajine, koji je definitivno događaje oko Srebrenice gurnuo u zaborav.

Važno je napomenuti da nije bilo značajnijih osuda pada Srebrenice i Žepe, te se može konstatovati da je prećutno odobrena akcija i da je pravljena paralela sa akcijom u zapadnoj Slavoniji, koja je, po ovdašnjem tumačenju, prećutno podržana od svetske javnosti.

********************

“Komandant snaga bosanskih Srba general Ratko Mladić juče je zapretio da će njegove snage bombardovati izbeglice ako se ponove vazdušni udari NATO”.

Naša Borba, 13. jul

“Prema saopštenju, dostavljenom Tanjugu Mladić je naglasio: ‘Cilj nam je bio da urazumimo muslimanske teroriste da se više ne bave terorizmom na prostoru koji im je, dobrom voljom srpskog naroda, ustupljen. Naš cilj nisu bile muslimanske žene i deca, niti pripadnici UNPROFORA, već smo morali sa ovih prostora isterati muslimanske fundamentaliste’”.

Večernje novosti, 13. jul

“Nekoliko grupa muslimanskih ekstremista odbilo je poziv pripadnika srpske vojske da se preda i odlučilo se na samoubilački čin proboja, uglavnom prema Drugom (tuzlanskom) muslimanskom korpusu. Energičnom akcijom VRS veći broj njih, koje su na pravcu Konjević polje i Kasabe napale položaje srpskih boraca, su likvidirane, a deo se predao”.

Borba , 15-16.jul

“Niko ne daje podatke o broju poginulih Muslimana u operaciji Srebrenica, ali potpisnik ovih redova odgovorno izlazi sa cifrom od 2-3.000 pobijenih vojnika u okršajima za Srebrenicu i tokom muslimanskih pokušaja proboja u raznim pravcima”.

Z.P. Piroćanac,Intervju, 21. jul

“Muslimani ubijeni jer su pokušavali da pobegnu”. “Svedočenja izbeglih iz Srebrenice da su bili izloženi vatri bosanskih Srba, iz serije zaseda ili na prevaru izvedeni na streljanje, potvrdili su i holandski vojnici, diplomate, predstavnici UN. Prema izvorima UN, dva dana nakon ulaska njihovih trupa u Srebrenicu general Mladić je telefonirao komandantu holandskog bataljona i rekao mu da u okolnim selima ima ‘na stotine leševa’, koje su njegove snage ubile, ‘na žalost, prinuđene da ubiju, jer su pokušavali da pobegnu’”.

Naša Borba, 22-23. jul

“Prema izvorima UN, dva dana nakon ulaska njihovih trupa u Srebrenicu general Mladić je telefonirao komandantu holandskog bataljona i rekao mu da u okolnim selima ima ‘na stotine leševa’, koje su njegove snage ubile, ‘na žalost, prinuđene da ubiju, jer su pokušavali da pobegnu’”.

Naša Borba, 22-23. jul

Razija Šahić je iz žepskog sela Stop, ima 80 godina. Nikada u životu nije videla Srbina. Njena predstava o tim ljudima, stvorena u ovom ratu, ulaskom srpske vojske u Žepu, potpuno je izmenjena. Kad je videla srpske vojnike, uzviknula je: ‘Nu, pa i oni su ljudi, ko i mi!’”.

Večernje novosti, 29. jula 1995.

***

SREBRENICA i ŽEPA

Naša Borba 10. jula objavljuje članak “Kauard: ‘Srbi imaju ograničene ciljeve” u čijem podnaslovu stoji: “Predstavnik UN u Sarajevu ocenjuje da Srbi za sada ne nameravaju da uđu u Srebrenicu. Posle poslednjih borbi Srbi napredovali tri kilometra u zaštićenu zonu, osvojili četiri posmatračka punkta i zarobili 20 vojnika UN”.

Večernje novosti 10. jula pišu: “Na ratištima u bivšoj BiH” (nadnaslov) “Teški porazi muslimana” (naslov).

Podnaslov otkriva: “Na novooslobođenim delovima Treskavice srpski borci juče pronašli 120 leševa pripadnika Armije BiH. Žestok međumuslimanski sukob u Srebrenici iz koje je pobegao ratni zločinac Naser Orić, komandant 28. muslimanske divizije”.


Srebrenica, jul 1995.

Borba  10. jula obaveštava: “Novi zaplet situacije oko zaštićene zone Srebrenica” (nadnaslov) te da “Džihad kreće iz enklava” (naslov).  U podnaslovu saznajemo: “Trupe UN su još pre dve godine trebalo da demilitarizuju muslimanske enklave Žepa, Goražde i Srebrenica. Sada su i same postale žrtvom ratnih ambicija muslimanskih komandanata”. Na početku teksta je obaveštenje o prodoru “Vojske RS” od tri kilometra unutar “muslimanske enklave Srebrenica”.

Politika 10. jula piše: “Žestoke borbe na jugu Srebrenice” (nadnaslov), “Nejasan status holandskih vojnika” (naslov) te “Strane agencije navode da je cilj srpskih snaga uzvišenje iznad glavne saobraćajnice na ovom području, a VRS negira informacije o navodnoj ofanzivi njenih jedinica na Srebrenicu” (podnaslov).

Ekspres 10. jula obaveštava: “Posle ubistva holandskog vojnika: Sklonili se kod Srba”. Naime, “holandski pripadnici UNPROFORA sa dve osmatračnice oko Srebrenice u nedelju su se dobrovoljno sklonili kod Srba u selo Bratunac, javio je zvanični holandski radio”.

Naša Borba 11. jula prenosi informaciju o održanoj “vanrednoj sednici Saveta bezbednosti povodom situacije u Srebrenici”.  Članak nosi naslov: “Umesto UNPROFORA – brigada muslimanskih dobrovoljaca?”.  U podnaslovu stoji: “Biće zatražena intervencija avijacije NATO ukoliko se odmah ne oslobode zarobljeni Holanđani i srpske oružane snage ne povuku na svoj doskorašnji položaj kod Srebrenice”. U istom broju, Naša Borba obaveštava da “i pored upozorenja  UN da obustave ofanzivu na srebreničku enklavu”, “bosanski Srbi napali Žepu”.

“Juče ujutru Srebrenica i Žepa bile pod tenkovskom, artiljerijskom i minobacačkom vatrom armije bosanskih Srba, saopštili predstavnici UN”.


Ratko Mladić u Srebrenici u julu 1995. godine

U istom listu 11. jula piše i sledeće: “General Gvero o ofanzivi VRS na području Srebrenice: Cilj – ‘Neutralisanje muslimanskih terorista’” (naslov). A u podnaslovu stoji: “Neki pripadnici UNPROFOR zbog lične bezbednosti prešli su na srpsku teritoriju i sada su ‘naši gosti’, izjavio je pomoćnik komandanta VRS”. Za to vreme “U sedištu NATO pažljivo prate razvoj situacije na području Srebrenice”, piše u članku pod naslovom “Ne isključuje se mogućnost vazdušnih udara”.

Večernje novosti 11. jula bave se pitanjem “Ko je izazvao ratne sukobe u Srebrenici” (nadnaslov), te nagoveštava da se radi o “napadima uz blagoslov” (naslov), a u podnaslovu otkriva: “Od sredine maja srebreničke jedinice muslimanske vojske u šest napada na teritoriju RS ubile 13 srpskih boraca i 12 civila. Zašto je UNPROFOR muslimanima gledao kroz prste?”

Isti list u ovom broju beleži: “Akaši priziva avione” (naslov) u članku sa nadnaslovom “Savet bezbednosti UN osudio ponovo Srbe u Bosni”. U drugom članku u kojem stoji obaveštenje da “... sedište NATO čeka poziv za bombardovanje iz njegovog naslova da “NATO svrbe Srbi”.Borba 11. jula piše: “Srebrenica pregrejala avione NATO” (nadnaslov), “Pretnja novim vazdušnim udarima” (naslov) i “Prenebregavajući činjenicu da muslimani zloupotrebljavaju zaštićene zone za pokretanje ofanziva na RS, NATO, pod izgovorom da štiti ‘plave šlemove’ ponovo priželjkuje nove atake na Srbe”.

Politika 11. jula prenosi iste informacije u članku sa nadnaslovom “Sednica Saveta bezbednosti” i naslovom: “Rasprava o situaciji u Srebrenici”.

Ekspres 11. jula takođe prenosi izjavu “generala Milana Gvera povodom događaja kod Srebrenice”, informaciju o zasedanju  Saveta bezbednosti povodom situacije u Srebrenici te o “obnovljenoj mogućnosti vazdušnih udara NATO aviona po položajima VRS”.


Srebreničani na putu smrti Foto: Ahmet Bajrić

Naša Borba 12. jula obaveštava: “Juče u 14 sati i 40 minuta kod Srebrenice” (nadnaslov) “Avioni NATO bombardovali položaje bosanskih Srba” (naslov). U podnaslovu piše: “U prvom napadu pogođen je jedan tenk, a prema informacijama iz komande južnog krila NATO operacija je nastavljena u 16 sati i 45 minuta. Holandski vojnici  su napustili sovje položaje i povukli se prema Potočarima. Zahtev za ‘bliskom vazdušnom podrškom podneo je vršilac dužnosti komandanta UNPROFORA general Erve Gobilijar, a odobrio ga Jasuši Akaši”. Ali ipak, “Geri Kauard, predstavnik UNPROFOR” obaveštava: “Snage bosanskih Srba ušle u Srebrenicu”, prenosi Naša Borba 12. jula.

“Srbi su ušli u grad. B-četa holandskog bataljona se povukla u pravcu severa, sa masom izbeglica” rekao je Kauard. “’Pred srpskim snagama koje nadiru, Holanđani se povlače u svoju bazu u Potočarima’, četiri kilometra severoistočno od grada”, rekao je holandski kapetan Jon Ripen Rojteru, “dodajući da se zajedno sa Holanđanima povlače i hiljade muslimanskih izbeglica. Sada sve ukazuje na to da Srebrenica više nije branjena, konstatuje Rojter”.

U istom broju Naše Borbe piše: “Predstavnik organizacije Lekari bez granica (MSF) u Beogradu Stefan Obere izjavio je agenciji Beta da je u toku jučerašnjeg dana iz Srebrenice izbeglo između 20.000 i 30.000 ljudi, pred naletom snaga bosanskih Srba. Oni su pokušali da nađu utočište u Potočarima, gde je baza holandskog bataljona UNPROFOR.  Dok su bežali iz grada, na njih je otvarana artiljerijska vatra i vatra iz teških mitraljeza, tako da ima mnogo ranjenih, rekao je Obere, dodavši da ne može da navede preciznu brojku. U bazi u Potočarima trenutno je smešteno oko 7.000 ljudi, a ostali se nalaze u neposrednoj blizini... Obere ističe da je humanitarna situacija katastrofalna, izbeglice nemaju ni vode, ni struje, ni hrane, ni dovoljno lekova, a vlada prava letnja žega”.

U istom listu 12. jula nalaze se i sledeće informacije: “Vilijem Peri: Snage UN ne samo što su onemogućene u obavljanju humanitarne misije, već su u poslednje vreme izložene i direktnim napadima bosanskih Srba. NATO će na odgovarajući način reagovati na srpsko zauzimanje Srebrenice, izjavio Lejton Smit Si-En-Enu”: “U zvaničnom saopštenju objavljenom u briselskom sedištu NATO rečeno da je napad na položaje bosanskih Srba izveden ‘pod kontrolom UN’. U prvim reagovanjima atlantskih diplomatskih krugova odgovornost se pripisuje Srbima kojima je, kako je rečeno, jasno stavljeno do znanja šta mogu da očekuju ako nastave napad na Srebrenicu”; “Suspendovana operacija NATO nad Srebrenicom”; “Bosanski Srbi očekuju brzu predaju Žepe” (prenela “televizija bosanskih Srba”).

Večernje novosti12. jula pišu: “Juče, kasno popodne, uprkos bombardovanju avijacije NATO” (nadnaslov) “Srbi u Srebrenici” (naslov).  U podnaslovu stoji: “VRS u potpunosti ovladala Srebrenicom. Pripadnici muslimanske armije BiH u grupama se predali srpskim snagama, a civilno stanovništvo koje je želelo da napusti grad kreće se ka Bratuncu”. U ovom članku stoji: “Izlazak civilnog stanovništva iz Srebrenice dogovoren je pre nekoliko dana na sastanku Osmana Sjuljića, predsednika SO Srebrenica sa predstavnicima VRS i srpskih civilnih vlasti. Muslimansko stanovništvo koje je ostalo u Srebrenici, tvrde srpski izvori, potpuno je bezbedno, kao i pripadnici holandskog bataljona UNPROFOR”. Istu informaciju preneli su Politika, Borba i Ekspres 12. jula.

Naša Borba 13. jula prenosi informaciju da “Vojska RS prebacuje muslimansko stanovništvo iz Potočara u Bratunac”. “Po rečima predstavnika za štampu UN u Zagrebu, Aleksandra Ivanka general Mladić je stigavši u Potočare zahtevao da se izbeglice ukrcaju u kamione. ‘Čuli smo da ne prihvata –ne– kao odgovor’, kazao je Ivanko dodajući da će izbeglice kamionima biti prebačene u centralnu Bosnu koja je pod kontrolom bosanske vlade. Ivanko je međutim objasnio da je general Mladić komandantu holandskog kontingenta UN rekao da će izbeglice prvo biti odvedene u Bratunac. Tamo će se proveriti da među muškarcima starijim od 16 godina nema, kako je rečeno, ‘ratnih zločinaca’. ‘Uspeli smo

da se dogovorimo da na svakom od kamiona bude bar po jedan holandski vojnik UN kako bi nadlgedao eventualna kršenja ljudskih prava’, dodao je Ivanko”. “Drugi predstavnik UN, sa Pala, rekao je da su u pregovorima UN i bosanskih Srba koji su juče vođeni na Palama, dobili uveravanja srpske strane da će svi civili koji to žele moći bezbedno da napuste srebreničku enklavu. ‘Stav bosanskih Srba, za sada je, da ne žele da proteraju celokupan živalj iz ove enklave’, dodao je ovaj predstavnik UN”. “Prema podacima UNHCR i holandskih zvaničnika u bazi UN u Potočarima, gde je nekada bila fabrika akumulatora, juče je bilo oko 10.000 izbeglica dok se oko nje nalazi još oko 20.000 ljudi. Predstavnik za štampu UNHCR u Ženevi Ron Redmond potvrdio je da se u bazi u Potočarima i oko nje nalazi ukupno oko 30.000 muslimanskih izbeglica, ali i dodao da se prema informacijama kojima raspolaže UNHCR u tom pravcu uputilo još 8.000 ljudi. To znači, rekao je, da je iz Srebrenice pobegao gotovo sav živalj”.

“Komandant snaga bosanskih Srba general Ratko Mladić juče je zapretio da će njegove snage bombardovati izbeglice ako se ponove vazdušni udati NATO. Ovo upozorenje on je preneo komandantu holandskog kontingenta UN uz zahtev da preostali vojnici bosanske armije smesta predaju svoje oružje, u roku od 24 sata”. U ovom broju Naša Borba prenosi: “Radovan Karadžić: Nema povlačenja iz Srebrenice” (naslov). “Srebrenica nije zaštićena zona, izjavio je predsednik RS ističući da ‘bombardovanje nije ničemu poslužilo’”.

Večernje novosti 13. jula na naslovnoj strani objavljuju nadnaslov “Posle ulaska jedinica vojske RS u Srebrenicu” i naslov “Zaštićena zona puna oružja”. Tu je i podnaslov: “Uprkos sporazumu o demilitarizaciji Srebrenice, srpske snage isterale ili zarobile na hiljade muslimanskih vojnika i zaplenile četiri tenka, haubice, protivoklopne sisteme... Deo pripadnika Armije BiH pobegao u brda, a prema zarobljenima se postupa u skladu sa ženevskim konvencijama. Većina civila ostala u gradu i prema saopštenju VRS svi su potpuno bezbedni”.

Isti list 13. jula piše: “Komandant Glavnog štaba VRS general-pukovnik Ratko Mladić izjavio je juče u Srebrenici da je ona, ‘uprkos pomoći NATO avijacije muslimanskoj strani’, oslobođena i da cilj operacije VRS na tom prostoru nije nedužno muslimansko stanovništvo, niti snage UNPROFO, saopštio je Pres centar GŠ VRS. Prema saopštenju, dostavljenom Tanjugu Mladić je naglasio: ‘Cilj nam je bio da urazumimo muslimanske teroriste da se više ne bave terorizmom na prostoru koji im je, dobrom voljom srpskog naroda, ustupljen. Naš cilj nisu bile muslimanske žene i deca, niti pripadnici UNPROFOR, već smo morali sa ovih prostora isterati muslimanske fundamentaliste”.


Srebrenica jul 1995. godine

Dnevna štampa u Srbiji 13. jula objavila je i neke reakcije povodom zbivanja u Srebrenici. Tako Naša Borba i Politika prenose izjavu Vesne Pešić, predsednice Građanskog saveza Srbije koja je “izrazila juče žaljenje zbog ulaska trupa bosanskih Srba u Srebrenicu i ocenila da će to zaoštriti sukobe u Bosni.  Na konferenciji za novinare ona je akciju aviona NATO kod Srebrenice okarakterisala kao opomenu koja nije mogla da zaustavi Srbe iz Bosne i izrazila zabrinutost zbog situacije u kojoj se našao veliki broj izbeglica iz te oblasti. Prema njenom mišljenju, međunarodna zajednica i UNPROFOR  ‘pali su na ispitu’ u Bosni, jer nisu bili u stanju da mirnim i političkim sredstvima pronađu rešenje za krizu” (navodi iz Politike).

Isti ovi listovi prenose i izjavu Vojislava Koštunice, predsednika Demokratske stranke Srbije. On je ocenio “juče da ulazak VRS u Srebrenicu predstavlja odbrambenu akciju, posle koje će morati da se nađe novo rešenje za zaštićene zone u Bosni... Lider DSS smatra da će međunarodna zajednica morati da se opredeli – ili da zaštićene zone budu onakve kakve su zamišljene ili da ne budu zaštićene. Pošto muslimanske vojne akcije polaze iz ostalih zaštićenih zona, Koštunica je rekao da je teško predvideti da li će se srebrenički slučaj ponoviti u još nekoj od njih”.

Večernje novosti 14. jula pišu: “Jedinice VRS na području Srebrenice razoružavaju muslimanske vojnike, a civile šalju prema Tuzli” (nadnaslov), “Potraga za zločincima” (naslov) i “Prema teritoriji pod kontrolom armije BiH pušteno petnaestak hiljada žena, dece i staraca, a borcima VRS predalo se nešto više od 300 pripadnika muslimanskih formacija. U bekstvu dve hiljade muslimanskih vojnika po okolnim brdima. Međumuslimanski sukobi u Žepi” (podnaslov).

Ekspres 14. jula piše da se “stanje u Srebrenici normalizuje” u članku pod naslovom “Civili su bezbedni”. U podnaslovu stoji: “Svim muslimanima koji su hteli da odu osiguran je prevoz, hrana i medicinska zaštita pa je već 6.000 izbeglica stiglo u Tuzlu i Kladanj. Poziv stanovništvu da ostane u Srebrenici”. “Srpski borci posebnu pažnju posvećuju bezbednosti civilnog stanovništva koje je najmanje krivo zbog stanja u koje su ih doveli Izetbegovićevi okoreli sledbenici.

Muslimanskom civilnom stanovništvu preksinoć se obratio i komandant GŠ VRS general-pukovnik Ratko Mladić garantujući im pri tome punu bezbednost što je kod okupljenih muslimana s oduševljenjem dočekano”.

Dnevna štampa u Srbiji 14. jula prenosi informaciju da su, kada je u pitanju “vraćanje statusa zaštićene zone Srebrenici”, “Francuzi usamljeni” (naslov iz Borbe). Generalni sekretar NATO Vili Klas “izjavio je juče da Srebrenicu, koju su zauzeli bosanski Srbi, više nije moguće povratiti. On je, istovremeno, izrazio strahovanje da bi to moglo dalje podstaći namere SAD da se podigne embargo na uvoz oružja muslimanima u Bosni.” (navodi iz Borbe).

Politika 14. jula prenosi izjave predstavnika Srpske radikalne stranke koja je “pozdravila juče ulazak bosanskih Srba u Srebrenicu”. “Pozdravljamo brzu akciju VRS, kojim je konačno oslobođena srpska Srebrenica i kojim je ugašeno jedno od najznačajnijih žarišta muslimanskog terora’, rekla je na konferenciji za novinare potpredsednik SRS Maja Gojković. Prema njenim rečima, ‘kvazi-demilitarizovana zona’ Srebrenica nikada nije ni bila prava zaštićena zona, jer su se u njoj nalazile značajne muslimanske snage, čije su terorističke akcije predstavljale stalni izvor sukoba”.

U Borbi od 15-16. jula saznajemo da je “glavni štab VRS saopštio juče da je u četvrtak izvršeno prebacivanje svih muslimanskih civila iz Srebrenice, iz izbegličkog kampa u Potočarima, na liniju razdvajanja sa muslimanskom stranom na frontu kod Kladnja. Reč je o 30.000 muslimana civila ali i pripadnicima muslimanskih oružanih formacija, koji su pravovremeno predali naoružanje. Prebacivanje je, kako se ističe, obavljeno shodno dogovorima predstavnika srpskih vojnih vlasti, muslimanskih predstavnika i UNPROFOR... Nekoliko grupa muslimanskih ekstremista odbilo je poziv pripadnika srpske vojske da se preda i odlučilo se na samoubilački čin proboja, uglavnom prema Drugom (tuzlanskom) muslimanskom korpusu. Energič nom akcijom VRS veći broj njih, koje su na pravcu Konjević polje i Kasabe napale položaje srpskih boraca, su likvidirane, a deo se predao”.

Večernje novosti 16. jula obaveštavaju da “Posle iseljavanja iz Srebrenice” (podnaslov) – “Hrvati neće muslimane” (naslov). Naime, “Vlada Hrvatske Republike Heceg-Bosne upozorila je muslimanske vlasti da se ne slože sa razmeštanjem izbeglica iz Srebrenice na područje mešovitih muslimansko-hrvatskih kantona da se ‘ne bi poremetila dosta osetljiva nacionalna struktura’, javio je juče Hrvatski radio Herceg-Bosne”.

A istog dana u Novostima saznajemo da “Prema izveštaju predstavnika UN u Sarajevu” (nadnaslov) – “Žepa nije napadnuta” (naslov). “Borbe između srpskih i muslimanskih snaga vodile su se juče na liniji fronta četiri kilometra severno od Žepe, ali nema znakova o opštem srpskom napadu na ovaj grad, o čemu izveštava Radio Sarajevo – izjavio je predstavnik mirovnih snaga UN u Sarajevu Žerar Diboa. ‘Razmenjivana je vatra, ali za sada nije bilo napada’, dodao je Diboa, prenosi Rojter. Radio Sarajevo javio je da su Srbi iz nekoliko pravaca napali Žepu u nastojanju da osvoje ovaj grad – javile su agencije”.


Srebrenica, jul 1995. (Ahmet Bajrić)

Istu vest prenosi i Ekspres 16. jula. Ekspres 16. jula piše o tome da “Američka administracija razmatra odgovor na francuski zahtev” (nadnaslov), a povodom vraćanja Srebrenici statusa zaštićene zone, i u naslovu konstatuje: “Otpisali Žepu”. U podnaslovu stoji: “U Vašingtonu se smatra da će pasti i Goražde pre nego što SAD, saveznici i UN bilo šta odluče”. U istom broju Ekspresa piše: “I dalje neizvesna sudbina zatočenih pripadnika UN u Goraždu” (nadnaslov), te: “Svet je do juče krio činjenicu da muslimanska vojska više od mesec dana maltretira pripadnike  ukrajinskog, velškog i engleskog bataljona” (podnaslov). “Umesto ultimatuma UN bosanskim muslimanima da oslobode 386 pripadnika mirovnih snaga, koji se već trideset šesti dan nalaze zatočeni u Goraždu, usledio je kontraultimatum Alije Izetbegović a generalnom sekretaru UN Butrosu Galiju. – Ukoliko Srbi pokušaju da ponove scenarij Srebrenice i Žepe, ‘plavi šlemovi’ se mogu naći i kao živi štitovi...”

 Naša Borba 17. jula piše: “Nastavlja se upad snaga bosanskih Srba u zaštićene zone” (nadnaslov) i “Žepa pred padom” (naslov). U podnaslovu stoji: “Oko 14 časova juče snage bosanskih Srba nalazile su se na kilometar i po od centra Žepe. Komandant ukrajinskog bataljona zatražio ‘vazdušnu podršku’, što u terminologiji UN znači samo nadletanje NATO aviona iznad zone koja se smatra ugroženom”. “Ivanko je rekao da prve informacije govore da nije bilo većeg otpora ovom napadu, i da još nema izveštaja o eventualnim žrtvama srpskog napada na Žepu”. “Nakon osvajanja Srebrenice, prema procenama UNHCR, prešavši preko linija fronta na teritoriju pod kontrolom snaga bosanske vlade sklonilo se oko 23.000 izbeglica. ‘Situacija je pod kontrolom. Daleko od toga da je dobra... Oni su sada pod šatorima u kolektivnom ili privatnom smeštaju. Rešen je sanitarni problem i oni sada dobijaju hranu i vodu’, izjavila je juče predstavnica UNHCR. UNHCR je takođe saopštio da bosanski Srbi, prema njihovim procenama, drže oko 4.000 vojno sposobnih izbeglica iz Srebrenice i da su ‘veoma zabrinuti’ za njihovu sudbinu. Bosanske vlasti tvrde da bosanski Srbi drže ukupno 5.250 muškaraca”.

Naša Borba u istom broju obaveštava: “Pismeno upozorenje Rupertta Smita Ratku Mladiću” (nadnaslov) – “Ne napadajte Žepu” (naslov). Tu je i članak sa nadnaslovom: “Kako se god okrene – procenjuju evropski analitičari – Širak će izaći kao pobednik iz ovog odmeravanja volje sa zapadnim saveznicima, a Francuska će učvrstiti svoju dominantnu vojnu ulogu u Evropi. Ostaje tek da se vidi šta će ovakav ili onakav ishod doneti Bosni”.

Večernje novosti 17. jula pišu: “Po dogovoru s generalom Mladićem, iz Srebrenice (nadnaslov) – “Oslobođeni su Holanđani” (naslov). Isti list navodi “Kako se vojska Alije Izetbegovića iživljavala nad Srbima u Srebrenici” (nadnaslov). “Ko god je odsečenim delovima tela dokazao da je ubio Srbina dobijao je, kao nagradu, brašno. Kemal Mehmedović i Hajrudin Memišević proneli su gradom, nabijene na kočeve, 12 odsečenih srpskih glava”. Sve to saznajemo u članku pod naslovom: “Srpska glava – 25 kg brašna”. U ovom broju Novosti piše i sledeće: “Armija BiH razoružala i zarobila pripadnike UNPROFOR u Goraždu i napala srpske položaje u rejonu Kazagića, Zupčića i Tovarnice” (podnaslov).

Politika 17. jula prenosi izveštaj u kome se kaže da su “vlasti RS dozvolile Međunarodnom crvenom krstu pristup do nekoliko hiljada Muslimana u srebrenici, izjavio je juče Rojteru u Beogradu posrednik EU za prethodnu Jugoslaviju Karl Bilt”. “... Situacija se sa izbeglicama u Srebrenici ‘znatno poboljšala’. On je dodao da su 23.000 Muslimana iz Srebrenice jutros stigle u Tuzlu”. Uz gore pomenute informacije, Ekspres od 17. jula piše i sledeće: “Muslimani iz baze ‘plavih šlemova’ u Žepi gađaju Srbe” (nadnaslov). “Razoružani Ukrajinci” (naslov) i “Snage UN uništile tri svoja oklopna transportera da ne bi pali u ruke Muslimanima” (podnaslov).

Vreme 17. jula piše: “Zaštićenu zonu Srebrenice branila je samo jedna rezolucija Saveta bezbednosti. UN i ostatak tzv. međunarodne zajednice suočeni su sada sa dilemom: priznati da Radovan Karadžić može da im radi šta hoće – ili učiniti nešto. Do sada su se kroz tu dilemu uspešno provlačili”.

Masovna grobnica Srebreničana u Kamenici

Naša Borba 18. jula prenosi: “Bosanski Srbi uputili ultimatum UNPROFOR” (nadnaslov) – “Prekinite nadletanje Žepe ili ćemo napasti Ukrajince”. U podnaslovu stoji: “Pretnja je usledila nakon što su se ukrajinski ‘plavi šlemovi’ povukli sa preostalih šest punktova u ovom regionu u bazu UN u samom mestu”. Tu je i informacija: “Akaši: Predstoji napad na Žepu”. Naša Borba u istom broju prenosi informaciju Mirka Klarina iz Brisela. “Holandski šef diplomatije Van Mirlo obavestio je Savet ministara o teškim zločinima, koji su se, prema svedočenjima holandskih ‘plavih šlemova’, dogodili u području Srebrenice, tražeći da se detalji o tome još ne iznose u javnost, zbog bezbednosti snaga UN koje su i dalje u tom području. S obzirom na iskustva nakon pada Srebrenice, Van Mirlo je predložio da se ispitaju mogućnosti evakuacije civilnog stanovništva  Žepe, pre nego što i ta enklava padne u ruke bosanskih Srba. Podržala ga je evropski komesar za humanitarna pitanja Ema Bonino, koja je proteklog vikenda boravila u Tuzli gde, po njenim rečima još nema traga o nekih 12.000 stanovnika Srebrenice”.

Večernje novosti 18. jula prenose i ovo: “Srpski vojni izvori juče su jedino saopštili da muslimanska vojska iz navodno demilitarizovane zone Žepe i dalje tuče položaje VRS oko ove enklave. Potvrđeno je, isto tako, da se u Žepu prebacilo više od hiljadu muslimanskih vojnika, koji su – pred VRS – pobegli iz Srebrenice”.

Večernje novosti u istom broju prenose izjavu Eme Bonino sa sledećim informacijama: “Izbeglice dobro” (naslov). “Prema njenim rečima 11.000 izbeglica je pristojno smešteno dok se 5.000 nalaze još pod šatorima u lošim uslovima. Za sada, kako je rekla, svi oni ne oskudevaju u osnovnim stvarima potrebnim za život. Ema Bonino je rekla da prema svim računicama nedostaje 12.000 ljudi i da četiri autobusa nikada nisu stigla iz Srebrenice u Tuzlu, kao i da je 4.000 mladića smešteno na stadionu.  Naglasila je da je prilaz Srebrenici nepristupačan”. Osim ovih kratkih informacija, Novosti u ovom broju donose kratku reportažu sa mnogobrojnim fotografijama iz Srebrenice. Naslov je “Povratak – tuga jedna”, dok u podnaslovu stoji: “Iz Srebrenice prognane pre rata, srpske porodice se vraćaju u oslobođeni grad. Većina umesto ognjišta zatekla je popaljene i porušene domove, oskrnavljene pravoslavne hramove. Grad Crnog Gubera, muslimani su uglavnom napustili. Bolesnim i povređenim civilima i vojnicima muslimanske armije, koje je Vojska RS zatekla u srebreničkoj bolnici, ukazana je lekarska pomoć u Bratuncu. Na fotografiji našeg reportera Dragana Milovanovića je detalj iz bratunačkog Doma zdravlja, jer lekari i ove ustanove poštuju Hipokratovu zakletvu”.

Ekspres 18. jula beleži komentar potpisan sa R. Barjaktarević  “Teško bi i kompjuter izračunao koliko je već puta u bivšoj Bosni istina bila linčovana i ubijana... Tragična zbivanja oko Srebrenice bila su još jedna prilika da se pokrene ofanziva bacanja prašine u oči. Prve vesti spominjale su egzodus oko 30.000 izbeglica, naravno, staraca, žena, dece. Zatim je u reci nesrećnika ‘izbrojano’ 25.000 Muslimana koje su ‘krvoločni’ Srbi prognali iz svojih kuća, sa imanja!... Licitiranje preuveličanih brojki nastavljeno je začuđujućom upornošću.  Čudno je što su u tome prednjačili zvaničnici UN... Niko, međutim, nije spominjao hiljade vojnika smeštene u Srebrenici, a i oni su napustili mesto... Istina je, naravno, najmanje bila važna. Mnogo je važnije bilo izmisliti tragedije, užase, da bi se Srbi što više naružili i optužili. Još jednom i ko zna po koji put i za ono što nisu uradili... VRS navela je podatak koji,  čini se, ipak može biti najbliži istini: iz Srebrenice je izbeglo (najčešće bez pravog razloga) nenaoružanih 7.600 ljudi, žena i dece. Taj podatak je, verovatno, najprecizniji jer jednostavno u tom gradiću nema ni mesta ni hrane za mnoštvo o kojem su govorili zvaničnici UN”.

Naša Borba 19. jula piše: “I branioci Žepe uputili ultimatum UNPROFOR” (nadnaslov) “Upotrebićemo plave šlemove kao – štit” (naslov). U podnaslovu stoji: “Snage bosanske vlade u svom ultimatumu insistiraju na vazdušnoj podršci. Prekjuče su ultimatum uputili bosanski Srbi preteći da će, ukoliko avioni NATO i dalje budu nadletali Žepu, napasti ukrajinske vojnike”. U istom broju, Naša Borba obaveštava: “Komitet za civilna pitanja Srebrenice objavio je juče zapisnik sa sastanka održanog 12. jula u hotelu ‘Fontana’, sa predstavnicima Vlade u Sarajevu, u kome se navodi da je srpska strana evakuaciju stanovništva iz Srebrenice izvela korektno i u duhu dogovora, javlja SRNA. ‘Tokom evakuacije nije bilo incidenata ni sa jedne strane, a srpska strana se držala svih odredbi Ženevske konvencije i međunarodnog ratnog prava’...” Tu je i članak u kojem piše: “MKCK saopštio je juče da je tokom pretprošle noći u Tuzlu evakuisanu 87 ranjenika iz srebreničke enklave, pošto su bosanski Srbi predstavnicima MKCK omogući da sa 15 džipova i dva kamiona uđu u Potočare i Bratunac. Bosanski Srbi međutim, nisu dopustili evakuaciju dvadesetak ranjenika koji se nalaze u domu zdravlja u Bratuncu za koje MKCK pretpostavlja da su ratni zarobljenici. Nakon što je visoki komesar UN za izbeglice Sadako Ogata, boraveći u Tuzli prekjuče izjavila da se prema procenama oko 19.000 izbeglica iz srebreničke enklave još smatra nestalim, predstavnik UNHCR u Ženevi Manuel Almeida e Silva juče je rekao da je prema najnovijim podacima, broj nestalih između 10.000 i 12.000, naglašavajući da je ‘u ratu protiv civila u kojem se raseljavaju i ubijaju ljudi’ teško potvrditi brojke”.

Večernje novosti 19. jula, povodom zbivanja u Republici Bosni i Hercegovini, objavljuju članak pod naslovom: “Fesovi još napadaju”. Celokupna dnevna štampa 20. jula obaveštava: “Žepa se predala”. “GŠ VRS saopštio je sinoć da je sa muslimanskim stanovništvom postignut sporazum o predaji Žepe” (navodi iz V. novosti).

Večernje novosti u broju od 20. jula, osim članka sa naslovom ‘“Ljiljani’ kidišu i gube”, objavljuju i izjave “dr Radovana Karadžića”: “U samoodbrani ćemo biti prinuđeni da obaramo helikoptere i avione koji štite muslimansku vojsku... Da su tzv. zaštićene zone zaista bile demilitarizovane, Srbi ih nikada ne bi napali. Međutim, zaštićene zone su prava uporišta muslimanske vojske iz kojih su pokretane masovne ofanzive protiv Srba... Ako muslimanska vojska iz Goražda hoće da se bori protiv Srba, onda nećemo dopustiti stranim vojnim snagama da štite naše neprijatelje... Svako ko se vojnički stavi na stranu Muslimana mora biti svestan da će ući u rat protiv Srba. Očekujemo od međunarodne zajednice da konačno sagleda i uvaži realnost, te da omogući okončanje rata”.

Većina listova 20. jula objavljuje izjavu Vesne Pešić, predsednice Građanskog saveza Srbije. “Dr Vesna Pešić rekla je da je pad Srebrenice ‘najbrutalniji osvajački čin pripadnika VRS’, koji izaziva samo gnušanje. Demokratski i civilizovani zapadni svet, dodala je Vesna Pešić, postao je ‘saučesnik rata’, jer se nalazi rešenje za ‘katastrofalnu situaciju u Bosni’, a same UN doživele su ‘tragičan kraj svoje misije’” (navodi iz V. novosti).

Naša Borba 21. jula piše: “I druga ‘zona pod zaštitom UN’ prestala da postoji” (nadnaslov) – “Počela evakuacija Žepe” (naslov).  U podnaslovu piše: “Predstavnici UN preneli izjavu Ratka Mladića da će prvo biti evakuisani ranjenici, a potom žene, deca i stari. Muškarci između 18 i 55 godina biće zadržani kao ratni zarobljenici i razmenjeni za srpske zarobljenike koje drže snage bosanske vlade”. “’Ne verujem da smo u poziciji da učinimo bilo šta u vezi sa muškarcima između 18 i 55 godina. Nemamo načina’, kazao je Ivanko dodajući da će ukrajinski ‘plavi šlemovi’ pokušati da pomognu nadgledanjem. Ivanko je juče objasnio da je prva evakuacija ranjenih bila zakazana za 10 sati, ali sat nakon toga on nije mogao da potvrdi da li je počela. Druga, ‘evakuacija žena, dece i starih’ najavljena je za 14 sati, rekao je Ivanko i dodao da je ‘general Mladić obećao da će obezbediti 50 autobusa u te svrhe”.

Večernje novosti 21. jula pišu: “VRS oslobodila Žepu” (nadnaslov), “Četiri C zamenilo fes” (naslov), te podnaslov: “General Ratko Mladić garantovao punu bezbednost ne samo civilima iz Žepe, nego i muslimanskim vojnicima koji se predaju srpskim snagama. Muslimanski radio u Srajevu ni u jednim vestima nije spomenuo Žepu. Izetbegovićeve džihadlije nastavile napade na Treskavicu, a ustaške snage kidišu na bihaćko-krupskom ratištu”. Isti list 21. jula prenosi izjavu “dr Radovana Karadžića, predsednika RS: Srbima 56 odsto Bosne!”.

Naša Borba 21. jula beleži izjavu Maje Gojković, zamenika predsednika SRS: “SRS pozdravlja još jedan u nizu briljantnih uspeha vojske RS, oslobađanje srpske Žepe, neutralisanje još jednog ratnog žarišta i uporišta muslimanskih terorističkih akcija”.

“Posebno značajnim Maja Gojković smatra to što je grad oslobođen bez stradanja civilnog stanovništva, jer je muslimanska vojska sama predala grad. Nakon oslobađanja Goražda, koje će uslediti, prema rečima Maje Gojković biće ostvareni svi ciljevi srpske vojske”.

Večernje novosti 21. jula prenose izveštaj sa konferencije za novinare Nove demokratije. “Nova demokratija je energično protiv vojnog uplitanja međunarodne zajednice u rešavanje bosanske krize. Takođe, ND ne može da prihvati eventualno jednostrano ukidanje embarga na oružje muslimanima od strane SAD... Vojnog rešenja nema, ND se zalaže za pregovaranje, i u tom smislu pozdravljamo dogovor Karadžić– Izetbegović oko Srebrenice i Žepe, ako ga je bilo.”

Film BBC: Krik iz groba

Komentari[ 0 ]