Novinari Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore i Kosova
Nevidljivo nasilje – priče iz redakcije
Piše: Nevidljivo nasilje 10/04/2018 | 20:57

Ovaj projekat ima za cilj osnaživanje novinara u regionu Zapadnog Balkana, kao i pokretanje diskusije i razmenjivanje iskustva i pronalaženje rešenja za bavljenje pritiskom nad onima koji su svedoci nevidljivog nasilja i svakodnevnom funkcionisanju sa urednicima i izdavačima medija.

Projekat predviđa saradnju između novinara bivših jugoslovenskih republika. Konkretno, predviđa se saradnja tri medija, jednog CSO medija i jednog slobodnog novinara na projektu koji se bavi novinarskim pravima na radnom mestu.

Fokusiranje projekta na „podizanju vela“ obavijenog oko unutrašnjeg procesa proizvodnje vesti, što se retko pominje u diskusijama o slobodi govora, medijskim pravima i slobodi štampe, kao i organizacijama koje se bave medijima i zagovaranjem medijskih sloboda.

Ciljne grupe projekta su prvenstveno novinari. Oni novinari koji nisu subjekti ovog projekta, ali će biti podstaknuti da nastave pokušaj objavljivanja iskrenih i dobro istraženih priča o ključnim temama, čak i kada su suočeni sa pritiskom unutar samih redakcija. Projekat će takođe imati za cilj podsticanje ovih novinara da sarađuju i razmene iskustva sa novinarima iz svoje zemlje i regiona koji se potencijalno suočavaju sa sličnim oblicima pritiska.

Cilj ovog projekta je da pruži podršku novinarima koji su pretrpeli poteškoće u njihovim redakcijama i kojima nedostaje sposobnost i hrabrost da podele svoju priču. Osiguravanje podrške koju bi tom prilikom trebalo da dobiju od svojih kolega, takođe je ono čime ćemo se baviti. Ovaj cilj se proširuje još i na:

- Pripremu kvantitativne analize slučajeva u kojima se novinari suočavaju sa pritiskom u redakciji prilikom procesa proizvodnje vesti i odabiru tema.
- Podsticanje novinara da govore o svakodnevnim pritiscima urednika/upravljačkih struktura o njihovom izveštavanju u korist različitih interesnih grupa.
- Podsticanje novinara da prepoznaju različite oblike pritisaka i da se ne plaše suočavanja sa njima.
- Pripremanje konačne detaljne dokumentacije sa nalazima i zaključcima o pritisku na novinare i njihovom izveštavanju
- Informisanje građana o pritisku na novinare kao i o važnosti slobode medija i izveštavanja bez pritisaka.

S obzirom na to da je glavni cilj novinara nesebično, časno i odgovorno izveštavanje o temama od javnog interesa, kao takav, ovaj projekat će pokušati da otkrije ove izazove, podstakne regionalnu debatu među novinarima čija se iskustva mogu razlikovati i stvoriti prostor u kom novinari iz regionu mogu deliti pristupe i moguća rešenja za ovaj problem.

Analiziranje različitih modela pritisaka koje novinari moraju prevazići od trenutka kada predlažu teme koje se smatraju „kontroverznim“ do uređivačke i menadžerske hijerarhije unutar medija, takođe će biti  tema projekta.

Ideja za projekat nastala je kao deo napora pet novinara da povećaju nivo solidarnosti među svojim kolegama u post-jugoslovenskom prostoru u kome posluju.

Svih pet novinara deo su neformalne Novinarske mreže. Mreža je uspostavljena na samoinicijativu nekoliko novinara s ciljem deljenja kontakata i saveta na regionalnom nivou.

Prvi sastanak ove grupe organizovan je u Novom Sadu u oktobru 2016. uz podršku OEBS-a. Tada je dogovoreno da će ova neformalna asocijacija i dalje objavljivati reakcije i saopštenja za javnost. Modeli funkcionisanja ove grupe će se koristiti za proširenje mreže za potrebe pomenutog projekta.

* Tekst originalno objavljen na portalu partnerske organizacije u projektu NIIT, preveo Nikola Marković

* Ovaj tekst objavljen je u sklopu regionalnog projekta "Nevidljivo nasilje: Priče iz redakcije", podržanog od EU i deo je programa „Zaštita slobode medija i slobode izražavanja“, koji realizuje Hrvatsko novinarsko društvo kao deo projekta „Regionalna platforma za zagovaranje slobode medija i sigurnost novinara Zapadnog Balkana“. Projekat je realizovan kroz partnerstvo šest regionalnih novinarskih udruženja: Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara BiH, Hrvatskog novinarskog društva, Udruženja novinara Kosova, Udruženja novinara Makedonije i Sindikata medija Crne Gore.