Novinari Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore i Kosova
Nevidljivo nasilje - priče iz redakcije (2)
Piše: Nevidljivo nasilje 10/04/2018 | 17:55

Sve projektne aktivnosti se sprovode u skladu sa ciljevima projekta i kroz stalnu komunikaciju i saradnju vodeće organizacije i partnera. Da bismo osigurali pravovremenu koordinaciju i praćenje, napravili smo plan implementacije projekta sa jasnim ulogama i obavezama. Tokom implementacije projekta, vodeća organizacija pokrenula je Skype pozive i e-mail komunikaciju sa svim novinarima i partnerskim organizacijama sa ciljem da osigura efikasno sprovođenje projektnih aktivnosti. Imajući u vidu da smo pripremili skup različitih novinarskih članaka na osnovu prethodnog istraživanja o radnom stanju novinara, naš proces objavljivanja članaka ponekad zavisi od naših govornika ili izvora i njihovog rasporeda.

Kroz prve projektne aktivnosti – razgovori o istraživanju sa novinarima i urednicima zemalja Zapadnog Balkana, kao i objavljivanjem novinskih članaka, naši rezultati podižu svest o uslovima u kojima rade novinari iz zemalja Zapadnog Balkana. Kroz ove akcije smo ilustrovali značaj rešavanja medijskih problema odmah, kako bismo pokazali ključnu ulogu medijskih sloboda u izazovima reforme vladavine prava u regionu. Uspostavili smo saradnju kao snažnu regionalnu medijsku platformu koja uključuje kolege iz Makedonije, Kosova*, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Na taj način novinari iz regiona mogu da dele svoja iskustva o različitim pritiscima i oblicima nasilja na koje su usmereni, nedostatak prava radnika i efekte veza između medija i centara moći.

Naš projekat je fokusiran na radna prava. Radna jednakost podrazumeva ravnopravnost polova i jednake mogućnosti, potrebe osoba sa invaliditetom, prava manjina… Radni uslovi su zatvoreni za sve društvene grupe u društvu i duboko utiču na njihovo dostojanstvo.

Priprema projekta, sastanci i razgovori kako organizovati intervjue, pisati članke, intervjuisati sagovornike u video formi uključivali su sve jezike iz regiona. Do 10. aprila objavili smo glavni članak sa regionalnim uvidom u situacu, koji je objavljen u 4 zemlje (učesnice u projektu) ali i u medijima koji nisu povezani sa samim projektom. Do sada smo objavili i 11 članaka na maternjem jeziku

Naš prvi tekst na regionalnom nivou preuzeli su najvažniji nezavisni regionalni mediji, a objavljen je u linkovima ispod.

Delili smo sve naše tekstove na našim stranicama, a makedonski tekstovi su prevedeni na BCSM jezik i objavljeni na kontrapress.com

U narednom periodu ćemo podeliti i regionalne teme na stranici Novinarske mreže.

http://kontrapress.com/clanak.php?rub=Dru%C5%A1tvo&url=Sedma-sila-na-odredjeno-vreme
http://vvv.mc.rs/sedma-sila-na-odredjeno-vreme.6.html?eventId=71607&eventDate=2018/2/28
https://vvv.cdtmn.org/2018/02/09/sedma-sila-na-odredjeno-vreme/
http://novatv.mk/sedma-sila-na-odredeno-vreme/
http://vvv.6yka.com/novost/135569/sedma-sila-na-odredeno-vrijeme
https://vvv.cenzolovka.rs/pritisci-i-napadi/sedma-sila-na-odredjeno-vreme/

* Tekst originalno objavljen na portalu partnerske organizacije u projektu NIIT, preveo Nikola Marković

* Ovaj tekst objavljen je u sklopu regionalnog projekta "Nevidljivo nasilje: Priče iz redakcije", podržanog od EU i deo je programa „Zaštita slobode medija i slobode izražavanja“, koji realizuje Hrvatsko novinarsko društvo kao deo projekta „Regionalna platforma za zagovaranje slobode medija i sigurnost novinara Zapadnog Balkana“. Projekat je realizovan kroz partnerstvo šest regionalnih novinarskih udruženja: Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara BiH, Hrvatskog novinarskog društva, Udruženja novinara Kosova, Udruženja novinara Makedonije i Sindikata medija Crne Gore.