Video galerija
Svi u obranu Muzila
Iako su se građani u raspravu o sudbini Muzila uključili još 2009. godine, gradska vlast uporno je ignorirala protivljenje 4000 građana prodaji Muzila. Izrazito velik interes javnosti potvrđuje i činjenica da se 1500 građana aktivno uključilo u javnu raspravu za Muzil, no njihovi su prijedlozi odbijeni.