Razgovori
Nataša Crnković, Centar za životnu sredinu
Borba za rijeke BiH
27/07/2015 | 21:17
Razgovarala: Žarka Radoja
Gdje god da su hidroelektrane planirane, lokalno stanovništvo pruža otpor i jasno je da one ne mogu više lažno da se predstavljaju kao šansa razvoja lokalnih zajednica, kaže Nataša Crnković
Hidroelektrane jasno korist donose jednoj strani, dok svim ostalima ostaje samo uništena priroda: Nataša Crnković

Već neko vrijeme traje borba lokalnog stanovništva u BiH da sačuva svoje potoke i rijeke od vlasti koja ih daje investitorima i svjesno uništava jedno od najvećih prirodnih bogatstava te zemlje. Za sada se najduža i najdramatičnija "bitka" vodila za riječicu Željeznicu kod Fojnice, gdje su mještani mjesecima kampovali uz obalu, bez obzira na zimu i hladnoću, kako bi spriječili bagere da je unište. U toku je bitka za Sutjesku, a nedavno je problem mini hidrocentrala aktuelizovala i odluka Gradskog vijeća Bihaća da na rijeci Uni dozvoli njihovu izgradnju. Međutim, ta odluka je povučena nakon velikog pritiska javnosti, no borba za Unu, a ni za Sutjesku nije završena.  

O tome zašto su mini hidrocentrale problematične, koliki je značaj rijeka za lokalnu zajednicu i kakvo je ponašanje vlasti u BiH, u intervjuu za KONTRAPRESS govori Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu iz Banjaluke. 

Kontra: Kako komentarišete odluku Gradskog vijeća Bihaća - da najprije izglasa mini hidrocentrale, a onda to povuče?

Crnković: Očigledno je da vlast Grada Bihaća nije imala jasan stav po pitanju hidroelektrana na Uni i da su skloni da promijene svoje mišljenje pod pritiskom. Očekujemo da neće dolaziti do promijene ovog mišljenja i da će zahtijevati od viših vlasti da poštuju njihov stav.

Kontra: Šta ovakva odluka govori o načinu rada vlasti?

Crnković: Vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti, od lokalnih, kantonalnih, entitetskih do državnih nedostaje vizija razvoja energetskog sektora. Ovom sektoru se ne pristupa planski i sistematski, nego stihijski i to pod pritiskom privatnog, ličnog interesa. Tako dolazimo u situaciju da su hidroelektrane planirane i na mjestima kao što su nacionalni parkovi, koji bi morali biti isključeni iz takvih planova. Vlasti Bosne i Hercegovine se ne vode potrebama i željama stanovništva, nego investitora. To nas gura u sve veće siromaštvo, a u ovakvim slučajevima i onemogućava pristup i korištenje prirodnih resursa.

Kontra: Koliko je snažan i važan bio pritisak građana?

Crnković: Pritisak građana je imao u slučaju Une i odluke Vijeća presudnu ulogu. Oglasile su se mnoge ekološke organizacije iz BiH, Hrvatske i Evrope, što je sigurno pomoglo da se napravi veći pritisak, ali jasno je da se oštar stav građana i građanki Bihaća nije mogao, niti smio ignorisati. Trebamo da slavimo zbog odbrane Une, ali i zbog pobjede naroda nad samovoljom vlasti. Da se svi zajedno nismo ovako brzo i efikasno organizovali, sigurno se ne bi ni raspravljalo o povlačenju prvobitne odluke.

Kontra: U BiH se već više godina vodi borba protiv mini hidroelektrana. Najpoznatije su svakako borba žitelja Fojnice za riječcu Željeznicu, i borba za Sutjesku, u okviru nacionalnog parka. U čemu je problem sa mini hidroelektranama, na koji način utiču na životnu sredinu?

Crnković: Hidroelektrane su velike prijetnje za sve naše rijeke. Planirane su na skoro svim rijekama i malo većim potocima, bez stvarnih ekonomskih procijena dobiti države ili lokalne zajednice, niti ozbiljnih analiza na koji način takve hidroelektrane ugrožavaju rijeke i život u njima.

Ludost je uopšte pričati o hidroelektranama na Uni. Pritisak energetskog i građevinskog lobija ne može biti jači od zdravog razuma i volje građana. Ovakvim ludim planovima, kao što su i planovi za hidroelektrane u NP Sutjeska, se mora stati u kraj. Struka je odavno rekla svoje, građani takođe. Jasno je da je vlast pod pritiskom privatnog sektora na drugoj strani, ali trebaju biti svjesni težine svojih odluka, ali i kratkoročnosti svojih pozicija.

Centar za životnu sredinu će se pridružiti lokalnim organizacijama iz Bihaća u odbrani Une, stvarnog bisera Krajine.

Područje Bihaća i Unsko-sanskog kantona je jedno od prioritetnih oblasti BiH za razvoj odgovornog i avanturističkog turizma, aktivnosti u prirodi i korištenja prirodnih resursa na održiv način. Svi planovi Nacionalnog parka Una, pa možda i samo postojanje parka kao institucije se ovakvim projektima dovode u pitanje. Una je poznata i vrijedna upravo zbog svoje nevjerovatne boje, prirodnih fenomena, divlje snage i ljudi koji su vijekovima vezani uz nju i koji će, kako već vidimo, glasno ustati u njenu odbranu.

Hidroelektrane jasno korist donose jednoj strani, dok svim ostalima ostaje samo uništena priroda.

Nacionalni parkovi su osnovani upravo sa ciljem da se prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe očuva i koristi na način da dobit od toga ima država, lokalna zajednica i same ustanove zaštićenih područja. Po međunarodnoj IUCN kategorizaciji zaštićenih područja, koju je naše zakonodavstvo prihvatilo, hidroelektranama nije mjesto u nacionalnim parkovima. Pored toga što se radi o zaštićenom području visokog nivoa, radi se o Uni, koja sama po sebi treba da bude dovoljan razlog da se o tim suludim planovima uopšte i ne priča.

Rijeke kao što su Una, Vrbas, Sutjeska, Neretva, Sana i mnoge druge trebaju biti prioriteti naše zaštite i poslednja mjesta koja ćemo da ugrozimo. Iako se radi o malim hidroelektranama, uticaj koje one prave je ogroman. Kanjoni i klisure Bosne i Hercegovine su tzv. „vruće tačke biodiverziteta“ sa mnogim endemskim, vrijednim i rijetkim vrstama, koje smo dužni da štitimo. Naša je zajednička odgovornost da štitimo Unu i slične rijeke.

Istraživanja koja smo sa grupom od 25 eksperata bioloških nauka proveli u NP Sutjeska pokazuju ne samo veliku raznovrsnost i bogatstvo kanjona Sutjeske i Hrčavke, nego i osjetljivost takvih vrsta na promijene nivoa vode i uzurpaciju staništa.

Kontra: Koliko otpora u BiH ima prema njima? Kakva su dosadašnja iskustva sa izgradnjom mini hidrocentrala?

Crnković: Nažalost, već imamo primjere izgradnje malih hidroelektrana npr. na rijekama Ugar i Sana, koje su u potpunosti uništile tokove ovih rijeka, onemogućile stanovništvu pristup pitkoj vodi, te ugrozile ambicije lokalnih zajednica da na tim rijekama pokreću alternativne aktivnosti kao što je mušičarenje, sportovi na vodi i sl.

Rijeke su upravo naša šansa da živimo u blagostanju i da promijenimo centre moći sa vrha države prema ljudima, a na svima nama je da li ćemo da se borimo za njih ili ćemo pustiti da ih dugoročno unište oni koji su željni profita i ne mare za volju i potrebe naroda.

Vidno raste otpor prema hidroelektranama u Bosni i Hercegovini. Taj ohrabrujući pokret postaje sve jači i što je najvažnije, sve više jedni druge podržavamo i pomažemo. Hidroelektrane u Nacionalnom parku Sutjeska su za sada zaustavljene i mi se sigurno nećemo zaustaviti dok se u potpunosti ne odustane od tih planova. Kampanjom „Bitka za Sutjesku“ smo uspjeli da pitanje hidroelektrana dignemo na viši nivo i da krenemo sa preispitivanjem mnogih drugih hidroelektrana. Centar za životnu sredinu ima kritičan stav po pitanju hidroelektrana u zaštićenim područjima i na visokovrijednim rijekama, te već godinama pratimo planove hidroenergetskog sektora. Gdje god da su hidroelektrane planirane, lokalno stanovništvo pruža otpor tim planovima i vrlo je jasno da one ne mogu da se više lažno predstavljaju kao šansa razvoja lokalnih zajednica.

Komentari[ 0 ]