Članci autora Mirko Popović
Društvo | 22/05/2014
Kada je Bog stvarao Tviter i Fejsbuk značajno je zanemario činjenicu da će te, inače vražje tvorevine, u koje se pošten čovek malo razume, praviti priličan problem miropomazanicima koji su angažovani na izgradnji Carstva Božjeg na zemlji
Politika | 23/09/2013
Potpredsednica jedne političke partije se osvrnula na rad svojih kolega iz druge partije. Ali na sajtu zvanične državne institucije? Pa mnogo je, čak i od vas!
GRADovanje | 06/07/2013
Ministarka energetike Zorana Mihajlović, 23. maja 2013, potpisala je Rešenje kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Na taj način jasno je stavila do znanja da nepoštovanje Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, smatra sasvim prihvatljivim modelom za upravljanje životnom sredinom i javnim dobrima u Srbiji.
GRADovanje | 28/06/2013
Kakav god da bude rezultat akcije za očuvanje hrasta na Savincu ovaj slučaj treba da bude opomena donosiocima odluka da je njihovo ponašanje prema građanima neprihvatljivo, a kultura komunikacija nasilna. Praksa javnih rasprava u Republici Srbiji traži povećan angažman civilnog društva u zaštiti javnog interesa i prava građana da odlučuju o svojoj sudbini.